1. Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului insotit de Certificatul constatator
  2. Contractul referitor la obiectul garantiei/Fisa de date/alte documente relevante
  3. Situatii financiare (Bilant pe ultimii 2 ani si ultima Balanta pe anul curent)
  4. Copie act de identitate reprezentant legal/actionar majoritar
  5. Acte de proprietate pentru garantiile propuse (dupa caz)
  6. Orice alte documente considerate necesare emiterii garantiei