Factoring

Factoringul este un produs care presupune finantarea facturilor cu scadenta la termen.

Prin factoring sunt transformate rapid in lichiditati facturile pe care o societate comerciala/un agent economic (Aderent) le emite partenerilor comerciali (Debitori Cedati). Avand in vedere faptul ca termenele de incasare de la Debitorii Cedati variaza de la 15 pana la 120 de zile, prin Factoring Aderentul isi asigura lichiditatea imediata inainte de scadenta finala a facturilor emise.

Se acorda sub forma de plafon cu trageri si rambursari succesive in baza facturilor aduse spre scontare, functionand asemenator unui credit revolving sau prin finantare directa a facturilor cu termen expres de scadenta.

Finantarea unei facturi poate fi in procent de pana la 80% pentru Factoringul cu regres si de pana la 100% pentru Factoringul fara regres.

Termenul de valabilitate pentru plafonul de factoring este cuprins intre 3 luni si 12 luni cu posibilitate de prelungire.

Garantia pentru obtinerea de autorizatii/licente

In functie de bonitatea Debitorilor Cedati si solvabilitatea Aderentului finantarea se poate acorda sub forma de Factoring cu regres sau Factoring fara regres.

Factoringul se acorda in RON pentru aderentii persoane juridice romane sau in EUR/USD pentru persoane juridice straine.

Termenul de finantare directa a facturilor (fara plafon) este de maxim 15 zile peste data scadenta a facturii.

Contacteaza-ne

TRANSILVANIA