Garantie Buna Plata

Garantia Buna Plata

Garantie Buna Plata

Garanție pentru bună plată, Ordonatorul și Garantul se obligă să garanteze faţă de beneficiar, îndeplinirea obligaţiilor de plată la termen a debitelor decurgând din contractul nominalizat, în limita sumei garantate, în strictă concordanţă cu termenele şi condiţiile stipulate în contract.

Avantajele Scrisorii de garanție pentru bună plată sunt:

a) Garanția oferită beneficiarului ca plată va fi efectuată conform condițiilor contractuale;

b) Posibilitatea garantării împrumuturilor bancare (în anumite condiții specifice);

c) Neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral; 

d) O creștere a reputației ordonatorului în raportul cu beneficiarii. Garanţii colaterale – Ordonatorul trebuie sa prezinte în original un bilet la ordin avalizat de administratorul societăţii pentru întreaga suma garantată sau o filă CEC sau un alt instrument de garantare.

 

Sunteti de acord cu GDPR

Contacteaza-ne

TRANSILVANIA