Garantie de Mentenanta

Garantia pentru mentenanta

Garantie pentru mentenanta

Scrisoarea de garantie pentru mentenanța pentru perioada de notificare a defectelor (garanție de întreținere şi mentenanță – MAINTENANCE BOND) vine în completarea garanției de bună execuție, Performance Bond, şi acoperă perioada de întreținere post execuție, dacă această perioadă a fost prevăzută în contractul inițial.

Scopul Garanției de Bună Execuție aferentă perioadei de notificare a defectelor (Maintenance Bond) este de a asigura Beneficiarul că Ordonatorul/Executantul va remedia orice defecte apărute după finalizarea lucrarilor sau îşi va îndeplini toate obligațiile contractuale ce derivă din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor. Scrisoarea de garanție pentru mentenanță intră în vigoare în momentul în care procesul-verbal de predare primire a lucrărilor între executant şi beneficiar este semnat.

Sunteti de acord cu GDPR

Contacteaza-ne

Navigare

TRANSILVANIA