Garantia Capacitatii Financiare si Raspunderi Operatorilor de Transport Rutier

Garantia Capacitatii Financiare si Raspunderi Operatorilor de Transport Rutier

Garantia Capacitatii Financiare si Raspunderi Operatorilor de Transport Rutier

Garantia ROTR garanteaza capacitatea financiara si raspunderea operatorilor de transport rutier, este destinata operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licentei de transport

Garantia ROTR garanteaza capacitatea financiara si raspunderea operatorilor de transport rutier, este destinata operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licentei de transport.

Conform prevederilor legate in vigoare, operatorul de transport trebuie sa faca dovada ca dispune de capacitate financiara in valoare de 9.000 EURO pentru primul autovehicul si de cate 5.000 Euro pentru fiecare din celelalte autovehicule.


Capacitatea financiara sa certifica prin capitalul social propriu, completat cu garantii bancare
Asigurarea de raspundere a operatorilor de transport rutier – ROTR _ functioneaza in baza ordonantei de urgenta 980/2011 si a Ordinului Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului nr. 1892/2006 care are ca obiect acoperirea raspunderii ce ii revine operatorului de transport rutier in care este mentionata expres obligativitatea operatoului de transport rutier in care este mentionata expres obligativitatea operatorului de transport rutier de a avea o capacitate financiara minima de 9.000 EURO pentru primul vehicol si 5.000 EURO pentru celelalte vehicule.


Cu alte cuvinte politia ROTR acopera raspunderea ce ii revine Garantului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiar ai serviciilor de transport ce ar fi trebuit prestate de catre garant,in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a Garantului, in conditiile in care debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma lichidarii capacitatii financiare proprii a Garantului prin plati facute catre debitorii sai


Prin achizitionarea unei asigurari de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier se asigura solvabilitatea ceruta la niverl legislativ in cazul in care se produce unul din riscurile garantate

Sunteti de acord cu GDPR

Contacteaza-ne

TRANSILVANIA