Instrumentele de garantare emise de noi

Ce este un instrument de garantare?
scrisori de garantie

Prin scrisoare de garantie se înţelege documentul care face parte din Contractul de garantare  si care reprezinta angajamentul irevocabil prin care Emitentul se obliga, la solicitarea Ordonatorului, in considerarea contractului de baza incheiat intre Ordonator si Beneficiar, sa
plateasca o suma de bani Beneficiarului, in conformitate cu termenii angajamentului asumat prin contractul de garantare. 

Ordonator: Persoana juridica sau asociere de persoane juridice care furnizeaza produse, presteaza servicii sau executa lucrari, pe baza unor contracte cu titlu oneros, a caror derulare implica furnizare de garantii privind indeplinirea obligatiilor asumate. Poate fi Ordonator (Contractant) al unei Garantii orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice care isi au domiciliul sau resedinta in raza teritoriala de operare a Garantului sau a prepusilor acestuia; scrisori de garantie

Beneficiar: Tertul cu care Ordonatorul a incheiat Contractul de baza, fata de care Emitentul si Ordonatorul raspund solidar in cazul producerii evenimentului garantat si caruia ii sunt cesionate toate drepturile ce decurg din Contractul de Garantare;

Garant (Emitent): Persoana juridica Fondul de Garantare si Finantare Transilvania IFN S.A., Strada Nerva Traian nr. 3, etaj 7, Sector 3, Bucuresti, identificata prin CUI 40704013 si J40/2543/2019, inregistrata in Registrul General IFN al BNR sub nr. RG-PJR-41-110348, Capital social subscris varsat 1.720.000 Lei, Cont IBAN: RO59 BTRL RONC RT04 8852 9201 deschis la Banca Transilvania  scrisoare de garantie
scrisori de garantie

Garantie de Participare la Licitatii

Garantia pentru participare la licitatie

Este o scrisoare de garantie solicitata oricărui Ofertant care dorește să participe la o licitație de atribuire a contractelor de achiziție publică şi a contractelor de cesiune de lucrări sau servicii publice

Garantie de Buna Executie

Garantia de buna executie

Scrisoarea de garantie de buna executie constituie în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică/privată/contractului subsecvent. Reprezintă un angajament ferm şi irevocabil asumat de Garant în numele Ordonatorului.

Garantie pentru Sume Retinute

Garantia pentru sume retinute

Este un instrument ce poate fi folosit pentru constituirea garanției solicitate de autoritățile contractante pentru deblocarea sumelor reținute.

Garantia destinata Dezvoltatorilor Imobiliari

Garantia destinata Dezvoltatorilor Imobiliari

Fiecare proiect imobiliar are in spate dorinta de a fi adus la viata, iar pentru atingerea acestui scop este nevoie de resurse financiare care pot fi dobandite in diferite moduri

Garantia Capacitatii Financiare si Raspunderi Operatorilor de Transport Rutier

Garantia Capacitatii Financiare si Raspunderi Operatorilor de Transport Rutier

Garantia ROTR garanteaza capacitatea financiara si raspunderea operatorilor de transport rutier, este destinata operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licentei de transport

Garantia pentru debitele esalonate la plata de catre ANAF

Garantia pentru debitele esalonate la plata de catre ANAF

Garanția pentru esalonarile obligatiilor fiscale face parte din categoria Garanțiilor de Bună Plată, cu Beneficiar ANAF. Are ca scop garantarea platii obligatiilor fiscale esalonate prin decizie primita din partea ANAF

scrisoare de garantie vamala

Alte Garantii

Daca in scurta prezentare a scrisorilor de garantie emise de noi nu ai regasit ce te intereseaza, asta nu inseamna ca nu avem capacitatea de a emite produsul de care ai nevoie.
Te rugam sa transmit solicitarea completata la adresa noastra de mail: office@tgifn.ro si te asiguram ca gasim Solutia potrivita pentru tine.

Scrisoarea de confirmare a disponibilitatilor banesti (Cash-Flow)

Scrisoarea de confirmare a disponibilitatilor banesti (Cash-Flow)

Scrisoarea de confirmare a disponibilităților bănești (Cash flow) se utilizează în procesul de participare la licitație împreună cu scrisoarea de garantie pentru participare la licitații, în vederea îndeplinirii criteriilor din caietele de sarcinii publicate.

Garantia pentru mentenanta

Garantia pentru mentenanta

Garanţia pentru mentenanţă vine în completarea garanției de bună execuție şi acoperă perioada de întreținere post execuție, dacă această perioadă a fost prevăzută în contractul inițial.

Garantia pentru Restituirea Avansului

Garantia pentru Restituirea avansului

Acoperă obligația contractantului de a restitui, în cazul neexecutării contractului, suma sau sumele plătite în avans de către beneficiar

scrisoare de garantie vamala

Garantia Vamala

Garanţia vamala – acopera o datorie vamală existentă sau o datorie vamală potențială (susceptibilă de a lua naștere) în cadrul utilizării unuia sau mai multor regimuri / proceduri / operațiuni vamale.

Garantia Buna Plata

Garantia Buna Plata

Garanția pentru bună plată, Ordonatorul și Garantul se obligă să garanteze faţă de beneficiar, îndeplinirea obligaţiilor de plată la termen a debitelor decurgând din contractul nominalizat, în limita sumei garantate, în strictă concordanţă cu termenele şi condiţiile stipulate în contract.

Garantia pentru obtinerea de autorizatii/licente

Garantia pentru obtinerea de autorizatii/licente

Garanţia pentru autorizații / licențe face parte din categoria Garanțiilor de Bună Plată, cu specific Beneficiar Autorității de Licențiere sau Autorizare.

Contacteaza-ne

TRANSILVANIA