Garantie pentru retur avans

Garantia pentru Restituirea Avansului

Garantie pentru retur avans

Garanție pentru retur avans (Advance Payment Bonds) – acoperă obligația contractantului de a restitui, în cazul neexecutării contractului, suma sau sumele plătite în avans de către beneficiar. Conform HG 635 / 2011, acordarea avansurilor din fondurile publice se va face în baza constituirii în favoarea Autorităţii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corepunzătoare a avansului acordat.

Garanție pentru retur avans este solicitată pentru protejarea Autorităţii Contractante, faţă de riscul utilizării necorespunzătoare şi nereturnării avansului plătit de acesta, în situațiile în care Ordonatorul nu îşi execută obligațiile de justificare/utilizare a avansului acordat. Beneficiarul poate solicita despăgubiri în baza Garanției în cazul în care Ordonatorul nu a finalizat execuția şi nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului. Această formă de Garantare poate fi utilizată în contractele cu Autoritățile publice, în contractele de finanțare din fonduri europene precum şi în contractele comerciale.

Sunteti de acord cu GDPR

Contacteaza-ne

Navigare

TRANSILVANIA GARANT