Garanția pentru participare la licitație

Garanția de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorității contractante față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

 • Oferta în 2 ore
 • Consiliere gratuită
 • Fără plafon maxim

Garanții emise

135

Valoare Garanții emise

400 – 12,000,000 RON

(1) Garanția de Participare la Licitații trebuie să fie irevocabilă.

(2) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a) Condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat sau

b) Necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a) De a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b) De a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

c) De a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin.

(3) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.

AVANTAJELE GARANȚIEI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE SUNT:

a) facilitarea participării la licitaţiile publice;

b) deblocarea sumelor constituite drept garanţie de participare;

c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;

d) timp estimativ redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare;

e) costuri reduse.

RISCURILE GARANȚIEI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE:

a) ofertantul şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Contractul de garantare se încheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putându-se prelungi în schimbul plăţii de către ordonator a unui comision de garantare calculat pentru perioada de valabilitate prelungită.

Procedură simplificată de aplicare la orice garanție solicitată

1. Completează formularul

Accesarea garanției se realizează simplu, prin aplicare directă pe site, completând formularul de mai jos.

2. Completează documentația

Verificăm documentele trimise și te îndrumăm pentru completarea documentației, conform opisului transmis.

3. Aprobăm solicitarea de garanție

Analizăm cu atenție aplicația, evaluăm riscurile și eligibilitatea solicitării și o aprobăm.

4. Îți acordăm garanția solicitată

Dacă toată documentația cerută este în regulă, ne angajăm ca în maxim 2 ore să obții oferta la cei mai avantajoși termeni și să primești astfel garanția dorită.

Aplică pentru Garanție

Parcurge cu atenție formularul de aplicație alăturat și completează cu informațiile și documentele solicitate.

Formularul generează în sistemul nostru o cerere de acordare a scrisorii de garanție, pe care o vom analiza rapid și te vom contacta pentru eventualele detalii suplimentare necesare sau pentru a-ți trimite oferta asociată garanției.

În cazul în care întâmpini probleme la completarea formularului sau dorești să soliciți o garanție adaptată la specificul proiectului tău, te rugăm să ne contactezi la office@tgifn.ro sau la numărul de telefon 0216554296.

  • 1

   Ordonator

  • 2

   Beneficiar

  • 3

   Detalii garanție

  • 4

   Documente necesare

  • 5

   Verificare

  1/5

  Ordonator

  Toate câmpurile sunt obligatorii

  Toate câmpurile sunt obligatorii


  Toate câmpurile sunt obligatorii

  Toate câmpurile sunt obligatorii

  Contactează-ne

  Suntem mereu deschiși noilor oportunități și te așteptăm să faci parte din familia noastră.

  Ne propunem să fim cei mai buni parteneri ai tai și ai afacerii tale.

  Răspundem cu promptitudine.